عواملی که فراموشی و کاهش حافظه را به همراه دارند

عواملی که فراموشی و کاهش حافظه را به همراه دارند

هنگامی که فراموشی بیش از حد اتفاق می افتد، می تواند زوال عقل یا بیماری آلزایمر را ایجاد کند. بسیاری از عوامل موجب فراموشی می شود که قابل درمان است. در اینجا هفت عامل مشترک وجود دارد.

کمبود خواب

عدم خواب کافی، شاید بزرگترین علت فراموشی ناخودآگاه است. خواب بیش از حد کم می تواند به تغییرات خلقی و اضطراب منجر شود، که به نوبه خود می تواند به مشکلات حافظه کمک می کند.

تیروئید ضعیف

تیروئید مبهم می تواند حافظه را تحت تاثیر قرار دهد (همچنین باعث اختلال در خواب و باعث افسردگی می شود که هر دو می توانند باعث فراموشی شوند.) یک آزمایش خون ساده می تواند بگوید که تیروئید شما به درستی کار خود را انجام می دهد یا خیر.

الکل

مصرف الکل بیش از حد می تواند به از دست دادن حافظه کوتاه مدت منجر شود، حتی پس از اینکه اثر الکل از بین می رود. اگر چه شدت آن از فرد به فرد متفاوت است.

استرس و اضطراب

هر چیزی که باعث می شود تمرکز و توجه به اطلاعات و مهارت های جدید دشوار باشد، می تواند به مشکلات حافظه منجر شود. استرس و اضطراب هر دو می توانند مانع شکل گیری حافظه های جدید یا بازیابی آن ها، شوند.

افسردگی

نشانه های رایج افسردگی عبارتند از غم و اندوه خفیف، کمبود تحرک و کاهش لذت بردن از چیزهایی که معمولا از آن لذت می برید. فراموشی نیز می تواند نشانه ای از افسردگی یا یک نتیجه از آن باشد.

داروها

داروهای ضد افسردگی، برخی از داروهای فشار خون و داروهای دیگر معمولا با ایجاد آرامش یا سردرگمی می توانند حافظه را تحت تأثیر قرار دهند. این امر می تواند توجه در مورد چیزهای جدید را دشوارکند. اگر نگران باشید که داروی جدید موجب فراموشی شده است، با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید. همانطور که در زیر نشان داده شده است، جایگزین ها معمولا در دسترس هستند.

علت و عوامل شایع فراموشی چیست

پاروکستین (Paxil)

جایگزین آن داروهای ضد افسردگی مانند فلوکستین (Prozac) یا سرترالین (Zoloft) یا نوع دیگری از داروهای ضد افسردگی مانند دوولتکسیتین (Cymbalta) یا ونلافاکسین (Effexor) است.

سایمتیدین (Tagamet)

نوع دیگری از داروهای سوزش سر دل، مانند لانسوپراازول (Prevacid)، اومپرازول (Prilosec) یا اسوزومپرازول (Nexium)را می توان مصرف کرد.

oxybutynin) Ditropan یا  tolterodine) Detrol، (Detrusitol) داروهای دیگر برای یک مثانه بیش از حد فعال مانند تروپولیوم (Sanctura)، سلIFENACIN ) Vesicare) یا دارفناسین (Enablex)در داروخانه ها موجود است.

آمیتریپتیلین (الاویل)، دیزپارمین (نورپرمین) یا نوریتیپتیلین (آونتیل، پامیلور(

نوع دیگری از دارو وجود دارد، که بسته به اینکه پزشک شما داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای

(درد نوروپاتیک، افسردگی و غیره) را تجویز کرده است، استفاده می شود.

کاپتوپریل (Capoten)

نوع دیگری از مهارکننده ACE، مانند آنالاپریل، لیزینوپریل یا راميپريل است

داروهای سرماخوردگی یا آلرژی حاوی برومفنیرامین، کلروفنیرامین یا دیفن هیدرامین

لوراتادین (کلاریتین) یا دیگر آنتی هیستامین غیر آرام بخش را می توان به عنوان جایگزین مصرف کرد.

اگر فراموشی حافظه شما را از بین می برد، با دکتر خود برای بررسی مشورت کنید. چیزی مانند خواب بیشتر، تعویض دارو یا برنامه کاهش استرس می تواند حافظه را دوباره در روال عادی قرار دهد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *